കാളിദാസന്റെ മേഘദൂതത്തെ ചുവടുപിടിച്ച് വികസിച്ച ഒരു കാവ്യശാഖയാണ് സന്ദേശകാവ്യം.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സന്ദേശകാവ്യം&oldid=17356" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്