<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
Icon tools and star.svg
എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ പ്രയോഗിച്ചും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ, ഭൗതിക സ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും പ്രത്യേക വസ്തുതകൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി രൂപഘടനകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വ്യൂഹങ്ങൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ രീതിയെയാണ് പൊതുവെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
Chart organisation.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
Nuvola filesystems services.svg
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
Printer.svg
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
Noia 64 apps acroread.png

ചോദ്യപേപ്പറുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷയം:എഞ്ചിനീയറിംഗ്&oldid=15582" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്