പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
Gnome-computer.svg
വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. നിർദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം മുഖേന വിവരങ്ങൾ നടപടിക്കു വിധേയമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രയോഗോപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്ക് യന്ത്രം ആണത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ്‌ ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമാവുക.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
Chart organisation.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
Nuvola filesystems services.svg
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
Printer.svg
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
Noia 64 apps acroread.png
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷയം:കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്&oldid=7993" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്