പാചകപുസ്തകം:മാങ്ങാ അച്ചാർ

കഞ്ഞിയൂം അച്ചാറും

പ്രധാന ചേരുവകൾതിരുത്തുക

  • അരിഞ്ഞ മാങ്ങ
  • കടുക്
  • ഉപ്പ്
  • ചുവന്ന മുളക്
  • നല്ലെണ്ണ

തയാറാക്കുന്ന വിധംതിരുത്തുക

ഇടത്തരം മൂപ്പുള്ള മാങ്ങ കഴുകി തുടച്ചശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിയുക. ചുവന്ന മുളക് തരിയില്ലാതെയും കടുക് തരിയോടെയും പൊടിക്കുക. മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി പകുതി നല്ലെണ്ണ അതിലൊഴിക്കുക . കടുക് പൊടിയും മുളകു പൊടിയും അതിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷമൊരു ചെറിയ ഭരണിയിൽ ഇട്ടു വെക്കുക. ബാക്കിയുള്ള നല്ലെണ്ണ ഭരണിയിലുള്ള അച്ചാറിനു മുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഭരണി ഭദ്രമായി ആടക്കുക. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം.