അലങ്കാരം/ഉൽപ്രേക്ഷ

< അലങ്കാരം(ഉൽപ്രേക്ഷ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ലക്ഷണം: മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മയോഗത്താലതുതാനല്ലയൊ ഇത്‌ എന്നു വർണ്യത്തിലാശങ്ക ഉൽപ്രേക്ഷാഖ്യയലംകൃതി.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/ഉൽപ്രേക്ഷ&oldid=9644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്