ലക്ഷണംതിരുത്തുക

ഹേതുവാക്യപദാർഥങ്ങളാവുകിൽ കാവ്യലിംഗമാം

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/കാവ്യലിംഗം&oldid=9645" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്