അപ്പം ചുടാനുപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് അപ്പച്ചട്ടി.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അപ്പച്ചട്ടി&oldid=9619" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്